بیت الزهرا (س) زاهدان این وبلاگ مربوط به مسجدسهله حسینیه شهید محمدحسن خسروپرست می باشد که در زاهدان به نام بیت الزهرا (س )معروف است جهت عضویت و اطلاع از مراسمات هیئت ، نام و نام خانوادگی خود را به سامانه ارسال فرمائید سامانه پیام کوتاه 30009900090542 http://beit-alzahra.mihanblog.com 2020-05-30T22:24:34+01:00 text/html 2015-06-14T06:57:40+01:00 beit-alzahra.mihanblog.com خادم الزهرا آدرس جدید وبلاگ بیت الزهرا http://beit-alzahra.mihanblog.com/post/109 <br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آدرس جدید وبلاگ بیت الزهرا&nbsp; زاهدان &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; http://beit-alzahra.blog.ir/<br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لطفا از این پس در آدرس جدید پیگیر برنامه ها و امور جاری هیات بیت الزهرا زاهدان باشید<br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با تشکر . خادم الزهرا<br> text/html 2015-02-10T04:57:24+01:00 beit-alzahra.mihanblog.com خادم الزهرا مراسم عزاداری دهه اول فاطمیه 93 http://beit-alzahra.mihanblog.com/post/107 <br><div align="center">&nbsp;مراسم دهه اول فاطمیه بیت الزهرا (سلام الله علیها)<br>و سالگرد شهادت شهید محمدحسن خسروپرست<br><br><br>سخنران : حجت الاسلام و المسلمین باقربیک<br><br>مداح : حاج مهدی اربابی<br><br><br><br>از شنبه 9 اسفند بمدت 5 شب ، ساعت 19<br><br>زاهدان امیرکبیر6 مسجد سهله حسینیه شهید محمدحسن خسروپرست<br></div><br> text/html 2014-12-27T09:10:27+01:00 beit-alzahra.mihanblog.com خادم الزهرا مراسم بعدی هیات http://beit-alzahra.mihanblog.com/post/106 <P>مراسم بعدی هیات </P> <P>&nbsp;</P> <P align=center>عزاداری شهادت امام حسن عسکری (ع)</P> <P align=center>و بزرگداشت حماسه 9 دی</P> <P align=center>سخنران : حاج مصطفی اربابی</P> <P align=center>مداح : حاج مهدی اربابی</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>دوشنبه 8 دی&nbsp; ساعت 19</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>امیرکبیر 6 مسجد سهله حسینیه شهید محمد حسن خسروپرست</P> text/html 2014-12-27T06:16:35+01:00 beit-alzahra.mihanblog.com خادم الزهرا فایلهای صوتی مراسم عزاداری آخر ماه صفر 93 http://beit-alzahra.mihanblog.com/post/103 <P>عزاداری آخر صفر ، رحلت پیامبر اکرم (ص) با مداحی حاج مهدی اربابی </P> <P><A title="" href="http://www.picofile.com/panel/contentlist/7177953866?rnd=XhveDwpz4gWa84chXMx6" target="">شماره یک</A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A title="" href="http://www.picofile.com/panel/contentlist/7177953866?rnd=XhveDwpz4gWa84chXMx6" target="">شماره دو&nbsp;&nbsp;</A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A title="" href="http://www.picofile.com/panel/contentlist/7177953866?rnd=XhveDwpz4gWa84chXMx6" target="">شماره سه&nbsp;</A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A title="" href="http://www.picofile.com/panel/contentlist/7177953866?rnd=XhveDwpz4gWa84chXMx6" target="">شماره چهار&nbsp;&nbsp;</A>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A title="" href="http://www.picofile.com/panel/contentlist/7177953866?rnd=XhveDwpz4gWa84chXMx6" target="">شماره پنج</A></P> <P>&nbsp;</P> <P>عزاداری آخر صفر ،&nbsp;شهادت امام حسن مجتبی (ع) &nbsp;با مداحی حاج مهدی اربابی </P> <P><A title="" href="http://www.picofile.com/panel/contentlist/7177953973?rnd=kiHT7B2LTqiGfDwTDZNg" target="">شماره یک&nbsp;</A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A title="" href="http://www.picofile.com/panel/contentlist/7177953973?rnd=kiHT7B2LTqiGfDwTDZNg" target="">شماره دو&nbsp;</A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A title="" href="http://www.picofile.com/panel/contentlist/7177953973?rnd=kiHT7B2LTqiGfDwTDZNg" target="">شماره سه</A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A title="" href="http://www.picofile.com/panel/contentlist/7177953973?rnd=kiHT7B2LTqiGfDwTDZNg" target="">شماره چهار</A></P> <P>&nbsp;</P> <P>عزاداری آخر صفر ، شهادت امام رضا (ع) با مداحی حاج مهدی اربابی </P> <P><A title="" href="http://www.picofile.com/panel/contentlist/7177954080?rnd=srV9kaDTBxkoiLEmpQdp" target="">شماره یک&nbsp;</A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A title="" href="http://www.picofile.com/panel/contentlist/7177954080?rnd=srV9kaDTBxkoiLEmpQdp" target="">شماره دو&nbsp;&nbsp;</A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A title="" href="http://www.picofile.com/content/images/filetype/mp3.gif" target="">شماره سه</A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A title="" href="http://www.picofile.com/panel/contentlist/7177954080?rnd=srV9kaDTBxkoiLEmpQdp" target="">شماره چهار</A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A title="" href="http://www.picofile.com/panel/contentlist/7177954080?rnd=srV9kaDTBxkoiLEmpQdp" target="">شماره پنج&nbsp;</A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A title="" href="http://www.picofile.com/panel/contentlist/7177954080?rnd=srV9kaDTBxkoiLEmpQdp" target="">شماره شش&nbsp;</A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A title="" href="http://www.picofile.com/panel/contentlist/7177954080?rnd=srV9kaDTBxkoiLEmpQdp" target="">شماره هفت</A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A title="" href="http://www.picofile.com/panel/contentlist/7177954080?rnd=srV9kaDTBxkoiLEmpQdp" target="">شماره هشت</A></P> text/html 2014-12-27T05:58:31+01:00 beit-alzahra.mihanblog.com خادم الزهرا فایلهای صوتی اربعین 93 http://beit-alzahra.mihanblog.com/post/102 <P align=center>مراسم متحد عزاداری اربعین 93 با حضور هیئات مذهبی شهر زاهدان</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P><A title="" href="http://www.picofile.com/panel/contentlist/7177953759?rnd=g9W5d7IB0y86CIBaRTFV" target="">سخنرانی : حجت الاسلام و المسلمین اصغری حسامیه</A></P> <P><A title="" href="http://www.picofile.com/panel/contentlist/7177953759?rnd=g9W5d7IB0y86CIBaRTFV" target="">روضه : حاج مهدی اربابی</A></P> <P><A title="" href="http://www.picofile.com/panel/contentlist/7177953759?rnd=g9W5d7IB0y86CIBaRTFV" target="">زمینه : حاج علیرضا جهانزاده</A></P> <P><A title="" href="http://www.picofile.com/panel/contentlist/7177953759?rnd=g9W5d7IB0y86CIBaRTFV" target="">واحد : حاج مهدی اربابی</A></P> <P><A title="" href="http://www.picofile.com/panel/contentlist/7177953759?rnd=g9W5d7IB0y86CIBaRTFV" target="">سنگین : کربلائی سجاد نهبندانی</A></P> <P><A title="" href="http://www.picofile.com/panel/contentlist/7177953759?rnd=g9W5d7IB0y86CIBaRTFV" target="">سنگین : کربلائی محمد منصوری</A></P> <P><A title="" href="http://www.picofile.com/panel/contentlist/7177953759?rnd=g9W5d7IB0y86CIBaRTFV" target="">شور : کربلائی حجت علی آبادی</A></P> <P>&nbsp;</P> text/html 2014-12-03T04:34:48+01:00 beit-alzahra.mihanblog.com خادم الزهرا مراسم عزاداری اربعین 93 http://beit-alzahra.mihanblog.com/post/101 <P align=center><IMG style="WIDTH: 433px; HEIGHT: 308px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://upload7.ir/imgs/2014-12/32173716296360274007.jpg" width=376 height=411></P> text/html 2014-12-03T04:32:51+01:00 beit-alzahra.mihanblog.com خادم الزهرا جدول مراسمات بیت الزهرا (س) تا پایان سال 93 http://beit-alzahra.mihanblog.com/post/100 <P align=center><IMG style="WIDTH: 427px; HEIGHT: 609px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://upload7.ir/imgs/2014-12/57218911841340663634.jpg" width=2853 height=4663></P> text/html 2014-11-30T07:49:45+01:00 beit-alzahra.mihanblog.com خادم الزهرا فایل صوتی شام غریبان - محرم 93 http://beit-alzahra.mihanblog.com/post/99 <A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8154456884/011_001.mp3.html" target=""> <P>روضه شام غریبان - حاج مهدی اربابی</P> <P></A><A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8154457384/011_002.mp3.html" target="">زمینه - حاج مهدی اربابی</P> <P></A><A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8154457992/011_003.mp3.html" target="">سنگین - حاج مهدی اربابی</P> <P></A><A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8154458368/011_004.mp3.html" target="">واحد - کربلائی محمد طاهری</P> <P></A><A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8154458950/011_005.mp3.html" target="">واحد - حاج مهدی اربابی</P> <P></A><A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8154459668/011_006.mp3.html" target="">ذکر - حاج مهدی اربابی کربلائی محمد طاهری</P></A> text/html 2014-11-29T09:26:27+01:00 beit-alzahra.mihanblog.com خادم الزهرا فایل صوتی شب عاشورا - محرم 93 http://beit-alzahra.mihanblog.com/post/98 <A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8154289742/010_001.mp3.html" target=""> <P align=right>روضه شب عاشورا - حاج مهدی اربابی</P> <P align=right></A><A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8154284168/010_002.mp3.html" target="">زمینه - حاج مهدی اربابی</P> <P align=right></A><A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8154284618/010_003.mp3.html" target="">سنگین - حاج مهدی اربابی</P> <P align=right></A><A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8154285076/010_004.mp3.html" target="">واحد - کربلائی محمد طاهری</A></P><A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8154285384/010_005.mp3.html" target=""> <P align=right>واحد-حاج مهدی اربابی</P> <P align=right></A><A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8154285700/010_006.mp3.html" target="">ذکر - حاج مهدی اربابی - کربلائی محمد طاهری</A></P><A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8154286818/010_007.mp3.html" target=""> <P align=right>شور پایانی </P> <P align=right></A><A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8154287484/010_008.mp3.html" target="">ذکر - حاج مهدی اربابی</P></A> text/html 2014-11-29T08:44:19+01:00 beit-alzahra.mihanblog.com خادم الزهرا فایل صوتی شب 9 محرم 93 http://beit-alzahra.mihanblog.com/post/97 <P align=center><IMG style="WIDTH: 295px; HEIGHT: 173px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/25798331772789319350.jpg" width=211 height=30></P><A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8154274568/009_000.mp3.html" target=""> <P align=right>سخنرانی - حجت الاسلام و المسلمین مولوی</P> <P align=right></A><A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8154276934/009_001.mp3.html" target="">روضه شب تاسوعا - حاج مهدی اربابی</P> <P align=right></A><A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8154277218/009_002.mp3.html" target="">زمینه - حاج مهدی اربابی</P> <P align=right></A><A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8154277426/009_003.mp3.html" target="">سنگین - حاج مهدی اربابی</P> <P align=right></A><A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8154277792/009_004.mp3.html" target="">واحد - کربلائی محمد طاهری</P> <P align=right></A><A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8154278068/009_005.mp3.html" target="">واحد - حاج مهدی اربابی</P> <P align=right></A><A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8154278326/009_006.mp3.html" target="">واحد- حاج مهدی اربابی</P></A> text/html 2014-11-29T08:32:32+01:00 beit-alzahra.mihanblog.com خادم الزهرا فایل صوتی شب 8 محرم 93 http://beit-alzahra.mihanblog.com/post/96 <A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8154270800/008_001.mp3.html" target=""> <P align=center><IMG style="WIDTH: 233px; HEIGHT: 157px" border=NaN hspace=NaN alt=undefined vspace=NaN src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/79475714081258911517.jpg" width=1249 height=1015></P> <P>روضه شب هشتم حضرت علی اکبر (علیه السلام) - حاج مهدی اربابی</P> <P></A><A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8154271100/008_002.mp3.html" target="">سنگین - حاج مهدی اربابی</P> <P></A><A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8154271200/008_003.mp3.html" target="">واحد - کربلائی محمد طاهری</P> <P></A><A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8154271350/008_004.mp3.html" target="">واحد - حاج مهدی اربابی</P> <P></A><A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8154271576/008_005.mp3.html" target="">واحد - حاج مهدی اربابی</P> <P></A><A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8154271742/008_006.mp3.html" target="">شور - کربلائی محمد طاهری</P></A> text/html 2014-11-29T06:08:05+01:00 beit-alzahra.mihanblog.com خادم الزهرا فایل صوتی شب 7 محرم 1393 http://beit-alzahra.mihanblog.com/post/95 <A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8154267642/007_001.mp3.html" target=""> <P align=center><IMG style="WIDTH: 191px; HEIGHT: 123px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/37676546805187809965.jpg" width=190 height=75></P> <P>روضه شب هفتم - حضرت علی اصغر (علیه السلام)&nbsp;- حاج مهدی اربابی</P> <P></A><A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8154269192/007_002.mp3.html" target="">زمینه شب هفتم&nbsp; - حاج مهدی اربابی&nbsp;<A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8154268042/007_003.mp3.html" target=""></A></P> <P></A><A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8154268042/007_003.mp3.html" target="">نوحه سنگین شب هفتم&nbsp;&nbsp;-&nbsp; حاج مهدی اربابی</P> <P></A><A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8154268292/007_004.mp3.html" target="">واحد شب هفتم&nbsp;&nbsp;-&nbsp;&nbsp;کربلائی محمد طاهری&nbsp; </P> <P></A><A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8154268618/007_005.mp3.html" target="">واحد شب هفتم&nbsp;&nbsp;-&nbsp; حاج مهدی اربابی</A></P><A title="" href="http://s5.picofile.com/file/8154268818/007_006.mp3.html" target=""> <P>شور شب هفتم&nbsp;&nbsp;- وای رباب&nbsp;&nbsp;- &nbsp;حاج مهدی اربابی - کربلائی محمدطاهری&nbsp;</P></A> text/html 2014-11-29T03:45:26+01:00 beit-alzahra.mihanblog.com خادم الزهرا محرم 93 http://beit-alzahra.mihanblog.com/post/94 <P align=right><IMG style="WIDTH: 439px; HEIGHT: 330px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://upload7.ir/imgs/2014-11/55754675836595416765.jpg" width=1561 height=1076></P> text/html 2013-10-27T10:30:52+01:00 beit-alzahra.mihanblog.com خادم الزهرا مراسم عزاداری دهه اول محرم 92 http://beit-alzahra.mihanblog.com/post/93 <P>تبلیغ مراسم</P> <P align=right><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://cisn.hostoi.com/up/53ecc4b20bb9.jpg"></P> text/html 2013-10-13T09:01:02+01:00 beit-alzahra.mihanblog.com خادم الزهرا مراسم هفتگی 20 مهر 92 http://beit-alzahra.mihanblog.com/post/92 <P>بیت الزهرا زاهدان <A title="حاج مهدی اربابی - بیت الزهرا زاهدان" href="http://uplod.ir/9c0npoxifzwg/20mehr92.mp3.htm" target="">مراسم هفتگی 20 مهر 92 - حاج مهدی اربابی</A></P> <P><IMG style="WIDTH: 412px; HEIGHT: 250px" border=0 hspace=0 alt="حاج مهدی اربابی - بیت الزهرا زاهدان" align=baseline src="http://icen.comyr.com/up/e9f65024cd76.jpg" width=668 height=529></P>